Giám sát hành trình TG007X kết nối cảm biến nhiên liệu

Giám sát hành trình TG007X tích hợp đầu đọc RFID giúp nhận dạng lái xe dễ dàng nhất. Khả năng hoạt động bền bỉ, ổn định, rất phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam.

.
.
.
.