Thiết bị dẫn đường A50 màn hình cảm ứng rộng

Thiết bị dẫn đường A50 đa lợi ích

Vẽ ra cung đường đi với thời gian ngắn nhất

Được thiết lập phần mềm dẫn đường thông minh

Hiển thị đầy đủ hành trình xe, trạm xăng, cây ATM

.
.
.
.